WikiBaza

Let's clean Ukraine from corruption
Очистимо Україну від корупції

Рада Національного банку затвердила річну фінансову звітність та розподіл прибутку до розподілу Національного банку України за 2020 рік - Богдан Данилишин

Рада Національного банку затвердила річну фінансову звітність та розподіл прибутку до розподілу Національного банку України за 2020 рік - Богдан Данилишин
8018 ПЕРЕГЛЯДІВ

20 квітня цього року відбулося засідання Ради Національного банку України (далі – Рада), на якому було розглянуто низку питань фінансового характеру Національного банку України.

Відповідно до п. 11 ст. 9 Закону України “Про Національний банк України”, та за результатами обговорення Радою прийнято такі рішення:

▪ Узято до відома звіт аудиторської фірми ТОВ “Ернст енд Янг Аудиторські послуги” “Звіт незалежного аудитора” про консолідовану фінансову звітність Національного банку України за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

▪ Затверджено схвалену Правлінням Національного банку України (рішення від 07 квітня 2021 року № 130-рш) консолідовану фінансову звітність Національного банку України за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, з валютою балансу 1 331 574 млн грн.   

▪  Оприлюднити на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку затверджену Радою консолідовану фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.

▪ Узято до відома консолідований звіт про управління Національного банку України за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На підставі та в межах повноважень, визначених статтями 5, 51 та 9 Закону України “Про Національний банк України” (далі – Закон), ураховуючи вимоги Політики управління власним капіталом Національного банку, за результатами обговорення Рада затвердила розподіл прибутку до розподілу Національного банку України за 2020 рік, схвалений рішенням Правління Національного банку України від 19 березня 2021 року № 98-рш,

у сумі 40 728 183 270,14 грн за такими напрямами:

▪ формування загальних резервів власного капіталу Національного банку України – 16 294 186 659,59 грн;

▪ зобов’язання Національного банку України перед Державним бюджетом України за 2020 рік – 24 433 996 610,55 грн.

Нагадаємо, що згідно з Законом частина прибутку до розподілу, яка підлягає перерахуванню до Державного бюджету, визначається шляхом коригування прибутку, який підтверджений зовнішнім аудитором на: суму нереалізованих доходів (зменшується); суму нереалізованих доходів попередніх періодів, які стали реалізованими у відповідному звітному періоді (збільшується); суму сформованих/розформованих загальних резервів (зменшується/ збільшується).

Також під час засідання, керуючись статтею 9 Закону України “Про Національний банк України”, Радою було розглянуто та затверджено поданий Правлінням Національного банку звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України за 2020 рік.

За результатами обговорення Рада рекомендувала Правлінню Національного банку вжити заходів щодо вдосконалення процесу планування показників кошторису адміністративних витрат Національного банку України, зокрема в частині:

⎯ економічної доцільності витрат та їх обґрунтованості;

⎯ використання запланованих коштів (виконання робіт/послуг/ тощо);

⎯ відповідальності учасників кошторисного процесу. 

У засіданні брали участь члени Ради, Правління Національного банку та запрошені особи.

20 квітня 2020  ​​​​​​​прес-реліз

Голова Ради НБУ Богдан Михайлович Данилишин

Автор: wikibazacom

Связь с редакцией - [email protected]

Мої відео